Orgány unie

Předseda:

Karel Procházka (Milevsko)

Radní:

Klára Bambasová (Bohutín)

Ivana Dolejšková (Borovany)

Martin Šírek (Studnice)

Miroslav Viktora (Skály)

Jiří Kálal (Milevsko)

Miroslav Šplíchal (Milešov)