SDH Bohutín

Masopust Bohutín
Masopust Bohutín začal v roce 1926 a již od počátku jej pořádá Sbor dobrovolných hasičů Bohutín.
Tehdejší hasiči si tak chtěli vydělat na hasičskou stříkačku. Jedinou výjimkou byla léta válečná, to se
masopust nekonal.
Celé roky se konají obchůzky obcí. Později začali masopustníci jezdit i do Příbrami. Odpolední část
byla původně prováděna jako průvod, který prošel více než polovinu obce, a během průvodu dělaly
masky nejrůznější neplechy, v průvodu jezdily i alegorické vozy. Po čase se odpolední část pozměnila.
V souvislosti s masopustními výjezdy do skanzenu v Kouřimi se začaly dělat masopustní scénky, které
se stále cca 20 let konají. Průvod je dnes pouze v západní části Bohutína a samotný rej je soustředěn
před hasičskou zbrojnici. V Bohutíně dodržujeme masopust v úterý. Bohutínský masopust jezdí se
svým vystoupením do Hornického muzea na Bžezových Horách a do skanzenu ve Vysokém Chlumci.