Záměr spolku českomoravská unie maškarní

V Milevsku, kde existuje více než stopadesátiletá tradice pořádání maškarních masopustních průvodů, bylo v  roce 2017 otevřeno muzeum, které se snaží zdokumentovat hloubku zdejší tradice a inspirovat její pokračovatele. Při této příležitosti vznikla myšlenka, zda by právě toto muzeum nemohlo být sídlem celostátní unie organizací, které se pořádáním masopustních a maškarních oslav zabývají. Cíle maškarní unie […]