Záměr spolku českomoravská unie maškarní

Záměr spolku českomoravská unie maškarní

V Milevsku, kde existuje více než stopadesátiletá tradice pořádání maškarních masopustních průvodů, bylo v roce 2017 otevřeno muzeum, které se snaží zdokumentovat hloubku zdejší tradice a inspirovat její pokračovatele. Při této příležitosti vznikla myšlenka, zda by právě toto muzeum nemohlo být sídlem celostátní unie organizací, které se pořádáním masopustních a maškarních oslav zabývají.

Cíle maškarní unie vycházejí především z potřeby propagace různých podob maškarních tradic, zvyků a oslav a to nejen navenek, ale i mezi těmi, kdo se jich aktivně účastní. V současné době existují v Čechách desítky maškarních sdružení, které o sobě mnohdy ani neví. Unie by měla tuhle situaci pomoci zlepšit.

Jedním z bezprostředních cílů, které by měl spolek zajistit, by bylo vytvoření stránek, které by informovaly o sdruženích a spolcích organizujících maškarní a masopustní slavnosti, kalendáři akcí, které pořádají, nabídkách a poptávkách jednotlivých sdružení, jejich historii a specifickém zaměření, kde by členové spolku mohli prezentovat své zkušenosti, názory a postřehy. Chceme také inspirovat co nejvíce lidí, aby se do maškarních a masopustních oslav zapojili a pomáhali je rozvíjet.

Úkolem prvního roku by mělo být především spuštění unijních stránek, oslovení co největšího počtu subjektů a posbírání námětů do dalšího období. V případě, že bude o maškarní unii zájem a unie nalezne dostatečné prostředky, rádi bychom je využili nejen k další propagaci, ale i k podpoře vydávání publikací o masopustních a maškarních svátcích od odborníků i jednotlivých maškarních sdružení. Myslíme, že přímo či nepřímo taková činnost nakonec prospěje všem spolkům, které se organizováním maškar zabývají. Budeme hledat cesty, jak maškarní oslavy podpořit prostřednictvím grantů, dotací a dobrovolných příspěvků. Rádi bychom rozvíjeli sdílení informací a zkušeností, oslovili historiky a etnografy, pořádali přednášky na masopustní a maškarní témata, prohlubovali naše znalosti o dávné i nedávné historii oslav.

Výhledově by pak měl svaz navázat vztahy s podobnými spolky v zahraničí, kde je masopustní tradice rovněž silná a kde podobné spolky již řadu let působí.

Členem maškarní unie se může stát jakýkoli spolek, který se organizování maškarních zvyků dlouhodobě věnuje. Chceme, aby byl svaz otevřený i malým spolkům a sdružením, aby v něm panovala přátelská a férová atmosféra a svaz nebyl zneužíván jen k podpoře několika vybraných akcí a sdružení.

Není naším cílem hájit jen jednu podobu maškar, ale naopak napomoci tomu, aby se mohlo rozvíjet co nejvíce podob maškarních a masopustních zvyků, tradičních i moderních. Uvědomujeme si, jak klíčovou roli hraje tradiční český masopust v podobě, ve které byl zařazen i na seznam světového dědictví UNESCO. Náš svaz ovšem nechce hájit jen tradiční venkovskou formu masopustních průvodů. Maškary u nás mají mnoho tváří a nový spolek by měl tuhle rozmanitost podporovat, netlačit na uniformitu. Budeme rádi, když prostor k vzájemnému obohacování využijí maškarní spolky podle vlastních představ a cílů. Nemáme v úmyslu předepisovat svým členům, jak mají masopust a maškary slavit. Věříme, že maškarní spolky samy dohlédnou na to, aby se z masopustních a maškarních oslav nestalo jen komerční lákadlo, a že budou svou činnost vykonávat tak, jako doposud, ze zájmu, radosti a touhy se o tuto radost dělit.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *