Spolek fór Protivín

https://www.facebook.com/groups/193714963976095/about/

Spolek fór Protivín byl založen jako občanské sdružení na konci roku 2010. Mezi hlavní poslání a současně i aktivity spolku patří pořádání kulturních a společenských akcí a snaha o širší zapojení občanů do veřejného života. Spolek se snaží každoročně pořádat tři až čtyři větší akce, které doplňuje jednorázovými aktivitami. Největší a nejnáročnější akcí spolku je protivínský masopust. Masopustní program je laděn do jednoho hlavního tématu a v tomto duchu je organizován i doprovodný a kulinářský program.
Další pravidelnou akcí je charitativní ples pro protivínskou sokolovnu, která je s ohledem na dezolátní stav, již řadu let uzavřena. Spolek se svou činností snaží, aby myšlenka na obnovu sokolovny jako důležitého centra komunitního života neupadla v zapomnění. Ples je koncipován jako zážitkový, plný zábavného programu a dobrého jídla.
Mezi menší každoroční akce patří stavění májky a pálení čarodějnice s programem soutěží a her pro děti.
Další akcí na které se spolek podílí spolu s Klubem žen Protivín, z.s., je protivínský pohádkový les pořádaný každoročně v září, aby dětem zpříjemnil návrat do školních a školkových povinností.